Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Để sử dụng website, Quý khách có thể sẽ tự nguyện đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin hoặc buộc phải khai báo thông tin để thực hiện mua sản phẩm/ dịch vụ cũng như nhận các ưu đãi và chăm sóc từ phía chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách phục vụ công tác liên lạc khi cần thiết. Nội dung liên lạc chỉ liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.