Giỏ hàng

THUỐC BVTV SINH HỌC

Thuốc BVTV sinh học có ưu điểm là ít độc với con người và môi trường. Các chế phẩm từ vi sinh vật và dầu thực vật hầu hết không độc với người cũng như các loài sinh vật có ích.